Simply Relax
Image default
Anders

De voorbereiding op een constructief verzuimgesprek

Zieke werknemers, geen enkele werkgever die eraan ontsnapt. Weinig aan te doen denk je dan? In sommige gevallen inderdaad niet. Een werknemer die een griep te pakken heeft of een operatie moet ondergaan, je kunt er weinig tegen beginnen en dat hoeft ook niet. Waar wel een opdracht in schuilt, is het ziekteverzuim dat rechtstreeks of onrechtstreeks met het werk verband houdt. De mate van dit ziekteverzuim heeft een grote invloed op je onderneming en is, mits een degelijk verzuimbeleid, aan te pakken en te verbeteren. Daarom is een goed verzuimgesprek onontbeerlijk.

Dit is waarom een goed verzuimbeleid zo belangrijk is

Ziekteverzuim, en dan zeker in hoge mate, heeft een grote invloed op aan de ene kant het bedrijf en de andere kant het team. Voor het bedrijf betekent het een enorme kostenpost, voor het team betekent het telkens opnieuw taken overnemen van een uitgevallen collega. Dat dit van tijd tot tijd tot spanningen en ergernissen kan zorgen, hoeft niet gezegd te worden. 

Door het opstellen van een doeltreffend verzuimbeleid zorg je ervoor dat iedereen de regels rond ziekteverzuim kent en biedt je een aantal mogelijkheden om dit verzuim tot een minimum te beperken. Het opmaken van dit beleid gebeurt in het ideale geval in samenspraak tussen werkgever, werknemers en de arbodienst en/of bedrijfsarts.

Dit is hoe je een verzuimgesprek constructief aanpakt

Een belangrijk onderdeel van een goed verzuimbeleid zijn de verzuimgesprekken. Ze vormen de kans bij uitstek om met zieke werknemers de dialoog aan te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Het is jammer om vast te stellen dat het inplannen van een dergelijk gesprek vaak erg lang op zich laat wachten of dat het er zelfs soms helemaal niet van komt. Een gemiste kans voor de werkgever en voor de zieke werknemer. Tijdens zo’n gesprek komt namelijk een dialoog op gang die van onschatbare waarde is naar de toekomst toe. Beide partijen kunnen, met respect voor elkaar, uiting geven aan hun gedachten en gevoelens en een oplossing die voor alle betrokken aanvaardbaar is, ligt zo binnen handbereik.

Een verzuimgesprek moet altijd vanuit een constructieve gedachte beginnen. Samen willen en moeten jullie tot een oplossing komen die haalbaar en aanvaardbaar is. Een vaak gemaakte fout is dan ook om een verzuimgesprek als een soort van sanctie te gaan beschouwen. Dit is geen straf maar een manier om uit een veronderstelde uitzichtloze situatie te raken. Als werkgever is het dan ook erg belangrijk om deze gesprekken altijd een positief karakter te geven.

Maak van verzuimgesprek een goede gewoonte

Niet enkel bij langdurig ziekteverzuim is een verzuimgesprek een handige tool. Ook als je merkt dat een werknemers vaak voor een kortere periode uitvalt wegens ziekte, zal een dergelijke gesprek veel duidelijkheid brengen en misverstanden de wereld uit helpen. Het is niet zo dat een werknemer die vaak ziek is geen zin heeft om te werken. In de meeste gevallen zal een werk gerelateerde oorzaak te achterhalen zijn zoals een te hoge werkdruk, te weinig waardering of een probleem binnen een team. Enkel door erover te praten kunnen zaken opgehelderd en aangepakt worden.