Simply Relax
Image default
Anders

Hoe heelt een healer?

Een healer is iemand met intuïtieve gaven, die bepaalde zaken kan aanvoelen van een ander, zoals een geheim, een emotie of een fysieke aandoening. Een healer kan vervolgens allerlei methoden gebruiken, afhankelijk van zijn of haar expertise en inzicht. Een healer wordt niet bij het Nederlandse woord genezer genoemd, omdat een healer een kanaal voor genezing biedt in plaats van dat hij of zij direct een kwaal verhelpt. Een persoon heeft een innerlijke genezingskracht en een healer faciliteert en stimuleert deze. Hieronder lees je hoe een healer dit kan doen

Een energetische werkwijze

Healers gaan energetisch te werk, wat wil zeggen dat de werkwijze zich richt op de energiebalans in het lichaam. Energetische therapie gaat er vanuit dat er verstoringen kunnen zijn in de energiestromen van het lichaam, en dat dit allerlei ziektes en klachten teweeg kan brengen. Deze verstoringen worden opgespoord en behandeld door een healer, waardoor de natuurlijke genezingskracht van iemands lichaam weer optimaal kan werken. Energetische therapie is een verzamelterm voor allerlei technieken en methodes die onderling flink van elkaar verschillen. De gemeenschappelijke factor tussen al deze specialisaties binnen de energetische werkwijze is dat het draait om de energiebalans in het lichaam. 

Technieken en methodes

Er zijn allerlei verschillende expertises mogelijk binnen het werkveld van een healer. Een populaire methode is bijvoorbeeld Reiki. Dit is een Japanse techniek waarbij een therapeut onder andere met zijn of haar handen energie overdraagt aan het lichaam van de cliënt, om zijn of haar innerlijke genezende vermogen te stimuleren en activeren. Er zijn ook healers die aan chakra healing doen, die beginnen met een scan van het hele lichaam. Tijdens deze scan worden blokkades in de energiestroom van de cliënt opgespoord, aan de hand van het functioneren van zeven hoofdchakra’s. De chakra’s die uit balans zijn, kunnen vervolgens behandeld worden aan de hand van bijvoorbeeld magnetisme.

De vereisten voor een healer

Een healer is dus iemand met sterk intuïtieve gaven, maar zal daarnaast ook bepaalde opleidingen of cursussen hebben gevolgd om zijn of haar werk goed uit te voeren. In principe is het geen beschermde term, maar om een echt goede healer te zijn heb je veel training en ervaring nodig. Ook heb je bepaalde basiskennis nodig om goed te werk te kunnen gaan als healer, zoals kennis van de menselijke anatomie en fysiologie. Trekt dit je allemaal erg aan? Overweeg dan om een opleiding te volgen bij een instituut als ZoMa, zodat je als healer aan het werk kunt gaan.